قالب تابلو

قالب صورت سیلیکونیقالب تابلو سیلیکونیقالب حلال ماه سیلیکونی

قالب تابلو

ارتفاع قالب ها 30 الی 40 سانت

جنس قالب سیلیکون

جنس پشت قالب فایبرگلاس

برای مشاهده تابلوهای احساس کلیک کنید

برای مشاهده قالب قاب عکس و آینه کلیک کنید