زیر سیگاری وایکینگ

قالب سیلیکونی زیر سیگاری وایکینگ

ارتفاع : حدودا 13 سانتی متر

این زیرسیگاری از دو قسمت تشکیل شده و قسمت بالایی سر وایکینگ به صورت درب بوده و قابل جدا شدن می باشد.

این مدل برای ثبت سفارش موجود می باشد.

قالب زیرسیگاری وایکینگ